Adásvételi Szerződés
2020.06.03

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Az adásvételi szerződés fogalma

Az ingatlan adásvételi szerződés két fél,  az eladó és a vevő között jön létre. A szerződések lehetnek több alanyúak , több eladó és több vevő is szerepelhet a szerződésben. Olyan kölcsönös  és egybehangzó akarat nyilvánításnak kell tekinteni az adásvételi szerződést, amely alapján az eladónak kötelezettsége keletkezik arra, hogy valamely dolog tulajdonát átruházza a vevőre, és a dolgot a vevő birtokába bocsássa, a vevő pedig a dolog átvételére és a vételár megfizetésére köteles. Az adásvételi szerződés tartalmát tekintve valamely dolog tulajdonjogának átruházása  pénz,- azaz vételár  - ellenében..

Adásvételi szerződés alanya

csak  a polgári jog által jogképességgel felruházott jogalany lehet. A jogképesség  azt jelenti, hogy valaki a polgári jogviszonyban  jogokat szerezhet, és kötelezettségek terhelhetik

Több eladó esetén a dolog közös tulajdonban áll, és csak a tulajdonostársak egyhangú határozattal dönthetnek az eladásról. Minden tulajdonos kizárólagosan rendelkezik  a tulajdoni hányadával.  Ennek arányában illeti meg őket a vételár.

Több vevő estén,  meg kell határozni milyen  hányadban fogja megilletni őket a megvásárolt dolog feletti tulajdonjog, és terheli a vételár ( az illeték stb. ) viselése. Úgy is szerepelhetnek kettőnél  többen egy szerződésben, hogy harmadik személy részére kell teljesíteni, vagy harmadik személy lesz a jogosult, az ő javára kötik a szerződést. Harmadik személy a  javára kikötött joggal attól kezdve rendelkezhet, hogy  az erről való értesítése  megtörtént

Az adásvétel tárgya

Az adásvételnek nemcsak dolog lehet a tárgya, hanem például egy gazdasági társaságban a tagot megillető üzletrész is. A követelés vásárlásaként emlegetett faktoring ügylet is lehet tárgya az adásvételnek. A tulajdonjog tárgyai lehetnek még  jogok,értékpapírok, és dolog módjára hasznosítható energiák. Tehát minden birtokba vehető dolog a tulajdonjog tárgya lehet

Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés érvényességének elengedhetetlen kelléke,  a szerződés írásba foglalása. Ez tartalmazza:

·                                 a felek nevét és adatait,  állampolgárságát

·                                 az ingatlan helyrajzi számát, címét , területe nagyságát , esetleges terheit

·                                 a vételár összegét, pénznemét és a fizetés feltételeit

·                                 a szerződés lényeges tartalmát: birtokba, és tulajdonba adás időpontját, a tulajdon átruházási szándékot

·                                 a felek nyilatkoznak elidegenítési és szerző képességükről

·                                 ha a szerződés érvényessége harmadik személy, vagy hatóság jóváhagyásától függ ennek megjelöléséről

·                                 Dátum aláírás

Fogalmak

·                                 Elővásárlási jog: csak akkor érvényesül, ha a tulajdonos adásvétellel kívánja a dolgot  elidegeníttetni. Annyit jelent,hogy az elővásárlási jog jogosultját minden más vevővel szemben elsőbbség illeti meg, ugyan-olyan feltételek mellett. A tulajdonos felhívja a jogosultat, hogy meghatározott időn belül válaszoljon él-e ezen jogával.

·                                 Megtekintésre vétel: a szerződés hatálya a vevő nyilatkozatától függ, aki a szerződés megkötésekor még nem látta a dolgot, és a megtekintés után nyilatkozik  kívánja-e a korábban kötött szerződés hatálybalépését.

·                                 Minta szerinti vétel: a felek a szerződés tárgyának a minőségét határozzák meg a fajta sajátosságai szerint.

·                                  Próbára vétel: a vevő kipróbálásra veheti át a dolgot. Ez magában foglalja a birtoklás és a használat jogát.

·                                 Visszavásárlási jog: kikötésére akkor kerülhet sor, ha a tulajdonos kénytelen eladni valamilyen dolgát, de biztosítani akarja magát, hogy ha később lehetősége lesz rá visszaszerezhesse. Legalább 5 évre kell kikötni.

·                                 Vételi jog – opció: jogosultja bárki lehet, nemcsak a dolog korábbi tulajdonosa. A jogosult egyoldalú nyilatkozatával közli a tulajdonossal vételi szándékát és a közléssel létrehozhatja a szerződést a vételi joggal terhelt dologra.

·                                 Előleg: a vételár első részlete. A szerződés ha nem jön létre, az előleg a vevőnek visszajár.

A szerződést  biztosító  gyakoribb mellékkötelezettségek

·                                 Foglaló: a vevő adja vételi szándéka komolyságának bizonyítékául. A szerződés meghiúsulásakor,   ha az a vevő hibájából hiúsult meg, elveszti, amennyiben az eladói oldal magatartása miatt, úgy a vevőnek a foglaló összegének kétszeresét kell visszafizetni.

·                                 Zálogjog: a vevő fizetésképtelenségének kockázatát csökkenti. Lényege, hogy a jogosult pénzben meghatározott követelésének biztosítására a zálogtárgyból                          - más követeléseket  megelőzően- kielégítést nyerhet, ha a kötelezett nem teljesít. Ingatlant terhelő bármilyen típusú zálogjog létesítéshez a zálogszerződés írásba foglalása és a zálogjog ingatlan- nyilvántartásba  való bejegyzése szükséges.

·                                 Bankgarancia: A bankgarancia háromszemélyes jogviszony, melyben a vevő áll szerződéses kapcsolatban a bankkal. Kedvezményezett az eladó. Ha az eladó teljesít, de a vevő nem, a bank köteles a vételárat kifizetni az eladónak.

·                                 Kezesség: valamely személy biztosítékot nyújt arra, hogy teljesíti  a vételár kifizetését, a vevő  fizetésképtelensége esetén. A kezesség a jogosult és a kezes közötti      szerződéssel jön létre. Kezességet csak írásban lehet érvényesen vállalni.

·                                 Kötbér: az eladó kötelezettségének a biztosítására szolgál. Csak írásban lehet érvényesen kikötni.

Az adásvételi szerződés megszűnése :

·                                 Elállás:  a szerződéskötésre visszamenő hatállyal, egyoldalúan szünteti meg a szerződést, az egyik f él .

·                                 A szerződés felbontása: a felek közös megegyezéssel szüntetik meg a szerződést a  szerződés .A szerződés  megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg. A már teljesített szolgáltatások kölcsönösen visszajárnak.

·                                 Megszüntető szerződés: a felek közös megegyezéssel a jövőre nézve szüntetik meg a szerződést, és számolnak el egymással.

 

 

CSOK 2019
2020.06.03

 

Mi a CSOK?

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) 2015. július 1. óta igényelhető lakáscélú támogatás, melynek célja, hogy a családok könnyebben jussanak ingatlanhoz. A támogatás igénybe vehető új és használt lakás vásárlásához, valamint építéshez és bővítéshez is. A kedvezmény két részből tevődik össze:
 

 1. a vissza nem térítendő állami támogatásból
 2. kedvezményes kamatozású jelzáloghitelből (úgynevezett "CSOK hitel").


Az indulás óta több, mint hatvanezer család jutott a CSOK segítségével új vagy használt ingatlanhoz. A CSOK mellett különböző egyéb családtámogatási intézkedések is igényelhetők, például a jelzáloghitel elengedése vagy a kamatmentes babaváró hitel.

 

A CSOK-kal kapcsolatos írásainkat folyamatosan bővítjük és aktualizáljuk. Naprakész információkért iratkozz fel a hírlevelünkre, és elsőként fogunk értesíteni, nehogy lemaradj a legfontosabb változásokról.

 

CSOK bővülés 2020

 

A új családtámogatás keretében további családok számára lesz elérhető a kedvezményes CSOK hitel, mert 2019. július 1-től nemcsak új ingatlan vásárlására vagy építésére, hanem használt lakás vásárlására is igénybe vehetik majd a családok a kamattámogatott hitelt - legalább 2 gyermek esetén. Két gyermek vállalása esetén 10, három gyermek vállalása esetén pedig 15 millió forint a maximálisan felvehető kamattámogatott lakáscélú jelzáloghitel összege.

 

2019 július 1-től a használt lakásoknál is megszűnt 35 millió forintos értékhatárt, vagyis ennél drágább lakás megvásárlására is lehet kedvezményes hitelt igényelni. Új lakás vásárlásánál már az év elejétől megszűnt a 35 milliós határ.

 

Akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás

 

A támogatás összege három tényezőtől függ:

 1. a meglevő vagy vállalt gyermekek számától,

 2. attól, hogy új vagy használt lakásra szeretnéd fordítani,

 3. mekkora ingatlant (lakást vagy házat) szeretnél venni.

 

CSOK 2020 ingatlan állami támogatás összegek

 

Gyerekek:ÚJ lakás / ház
vásárlás vagy építés
HASZNÁLT lakás
vásárlás vagy bővítés
  Összeg Ft Min. alapterület Összeg Ft Min. alapterület
1 gyerek 600.000 40nm / 70nm 600.000 40nm lakás
2 gyerek 2.600.000 50nm / 80nm 1.430.000 50nm lakás
3 gyerek 10.000.000 60nm / 90nm 2.200.000 60nm lakás
4 gyerek 10.000.000 60nm / 90nm 2.750.000 70nm lakás

 

Összefoglalva a feltételeket:

 

 • ha egy gyermek után veszitek fel a támogatást: mindegy, hogy új vagy használt lakást vesztek, az igényelhető támogatás 600 000 forint – a lényeg, hogy a CSOK-kal támogatott ingatlan mérete elérje a 40 négyzetmétert,

 • ha két gyermek után veszitek fel a támogatást: új lakás építésénél vagy új lakás vásárlás esetén 2,6 millió forinttal, használt lakás vásárlása vagy bővítés esetén 1,43 millió forinttal támogat meg az állam,

 • ha három gyermek után veszitek fel a támogatást: új lakás építésénél vagy vásárlásnál 10 millió forint, használt lakás vásárlása vagy bővítés esetén 2,2 millió forint az igényelhető CSOK összege,

 • ha háromnál több gyermek után veszitek fel a támogatást: új lakás építésénél vagy vásárlásnál 10 millió forinttal, használt lakás vásárlása vagy bővítés esetén 2,75 millió forinttal száll be az állam a kitűzött lakáscélba.

 

Kibővült kedvezményes CSOK hitel = extra támogatás


A vissza nem térítendő CSOK támogatás kiegészíthető államilag garantált, kedvezményes lakáshitellel (ingatlanhitellel), így egyszerre akár 25 millió forinthoz is hozzájuthatsz. Ennek a lehetőségnek a feltételei 2018. december 1-jén módosultak: ettől a naptól kezdődően lehet igényelni több bankban is az emelt összegű, 15 millió forintos kamattámogatott hitelt azoknak a családoknak, akik három gyermek után veszik fel a támogatást. A kétgyermekes családok számára pedig elérhetővé vált a 10 millió forintos kamattámogatott hitel.
 

Frissítés:

2019. július 1-től a 10, illetve 15 millió forintos kedvezményes kölcsön nemcsak új építésű, hanem használt ingatlanra is igényelhető (lakásra és házra is). Júliustól a CSOK felvétel szempontjából új háznak minősül a régi ház alapjára épülő új ingatlan - ha az alapok statikailag rendben vannak. Ebben esetben az új lakásokra járó CSOK összeg igényelhető.

 

CSOK hitel 2020:
Kedvezményes, kamattámogatott ingatlan HITEL összegek

 

Gyerekek:ÚJ lakás / ház
vásárlás vagy építés
HASZNÁLT lakás vásárlás
  Összeg Ft Min. alapterület Összeg Ft Min. alapterület
1 gyerek nincs   nincs  
2 gyerek 10.000.000 50nm / 80nm 10.000.000 50nm lakás
3 gyerek 15.000.000 60nm / 90nm 15.000.000 60nm lakás
4 gyerek 15.000.000 60nm / 90nm 15.000.000 70nm lakás

 

A 2,6+10 (két gyermek esetén) és 10+15 milliós (három gyermek esetén) megelőlegező CSOK-ra vonatkozó szabályok, új ingatlan vásárlása vagy építése esetén:

 

 • a kedvezményes kölcsönt kizárólag házaspárok vehetik igénybe,

 • igényléskor legalább a házaspár egyik tagjának 40 év alattinak kell lennie,

 • a gyermekek megszületésére legfeljebb 10 év áll rendelkezésre,

 • az új ingatlan hasznos alapterülete lakás esetében legalább 60 négyzetméter, vagy ház esetében legalább 90 négyzetméter,

 • a kamattámogatott kölcsön összege legfeljebb 15 millió forint lehet, 3 vagy több gyermek esetén; ha ennél magasabb hitelösszegre van szükséged, a 15 millió feletti összeget már csak a piaci kamat mellett veheted igénybe.

 • a kamattámogatott hitel futamideje maximum 25 év lehet; ha ezen felül van piaci kamatozással felvett hiteled is, akkor lehet hosszabb, de a kamattámogatást csak a futamidő első 25 évében veheted igénybe,

 • kölcsön kamata legfeljebb 3 százalék lehet, ezt a törvény garantálja.

 

A kamattámogatott hitelt több bankban is igényelheted, de különböző feltételekkel. A hitel az állami szabályozás miatt ugyanannyiba kerül, de a teljes visszafizetendő összegnél lehetnek kisebb eltérések az eltérő értékbecslési díj és a folyósítás díja miatt. Ezenkívül érdemes megfontolni a döntést az alapján is, hogy a hitelintézet elfogadja-e a vissza nem térítendő támogatást önerőként vagy nem - ez nagy könnyebbséget jelenthet azoknak a családoknak, akik elsősorban az állami támogatásra támaszkodva terveznek ingatlanvásárlást.

 

Az egyszerűség és az átláthatóság kedvéért táblázatba is foglaltuk az igénybe vehető vissza nem térítendő támogatások és a kamattámogatott hitel feltételeit:

 


 

CSOK használt lakásra

 

Novák Katalin megerősítette, hogy 2019. július 1-től használt lakás vásárlására is igényelhető az államilag támogatott CSOK hitel. A hitel államilag garantált éves kamata 3%, maximális futamideje 25 év.

 

A kedvezményes hitel igénybevételéhez minimum 2 gyermek szükséges - előre vállalt és már megszületett gyermek esetén is. 2 gyermek esetén a maximális hitelösszeg 10 millió forint, 3 gyerek vagy több esetén 15 millió forint.

 

CSOK vissza nem térítendő állami támogatás használt lakásra is igénybe vehető. 1 gyermek után 600 000 forinttal, 2 gyermek után 1 430 000 forinttal, 3 gyermek után 2 200 000 forinttal, 4 gyermek után pedig 2 750 000 forinttal száll be az állam a kitűzött lakáscélba.

 

A kedvezményes CSOK hitelt a bankok folyósítják. Fontos tudni: ha CSOK hitelt igényelsz, de nem kapod meg a banktól, akkor a CSOK támogatást sem veheted igénybe. 

 

Falusi CSOK

 

falusi CSOK vissza nem térítendő támogatás használt ingatlanra is annyi, mintha új ingatlan vásárlására fordítanánk A program szintén július 1-től indul összesen 2486 preferált kistelepülést érint, a pontos településlista itt. Fontos, hogy legalább egy éves folyamatos TB jogviszonyt kell igazolnia minden igénylőnek.

 

CSOK 10+10+5: akár 25 millió forint támogatás

 

Egy házaspár akár 25 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásban is részesülhet, ha három gyermeket vállal. Ez így jön össze:
 

 1. Ha új ingatlant vásárolnak, 10 millió forint támogatásban részesülnek három gyerek vállalása esetén.
 2. A harmadik gyerek születése után elengedi az állam a 10 millió forintos babaváró hitelt, így támogatás lesz belőle (ez a régebben asszonyhitel néven is ismert kamatmentes személyi kölcsön).
 3. A CSOK 10+10 millió forint mellé a harmadik gyerek után újabb 5 millió forintot elenged az állam a 15 millió forintos kamattámogatott lakáshitelből, így összes támogatás 25 millió forint.


További 5 millió forintos ÁFA-visszatérítésre is jogosult a házaspár, ha maguk építkeznek.  

 

10 millió kamatmentes babaváró hitel

 

A kormány 7 pontos családtámogatási akcióterve alapján a fiatal házasok 10 millió forintos kamatmentes személyi hitelt igényelhetnek, akár a CSOK mellett is. A kamatmentesség feltétele legalább egy gyermek születése.

Azok a házaspárok, ahol a nő 18-40 év közötti, 10 millió forint összegű kamatmentes, szabad felhasználású személyi hitelt vehet igénybe.  A kamatmentes kölcsön másik fontos feltétele, hogy a legalább az egyik hiteligénylő legalább három év TB biztosított jogviszonnyal rendelkezzenEbben a cikkben foglalkozunk a babaváró támogatás részleteivel.

 


Nem tervezel gyermeket? Semmi vész, ettől még megtalálhatod a céljaidnak megfelelő kedvezményes személyi kölcsönt! A Bank360 személyi kölcsön kalkulátor összehasonlítja a bankok aktuálisan elérhető legjobb ajánlatait!


 

Jelzáloghitel elengedése

 

lakáscélú jelzáloghitelek törlesztésénél is módosítást hoz a családvédelmi program: a második gyermek születésekor 1 millió forintot, a harmadik gyermek születésekor 4 millió forintot, minden további gyermek születésekor pedig 1-1 millió forintot vállal át az állam a szülők meglévő jelzáloghiteléből. Ez a kedvezmény július 1-től csak a lakáscélú hitelekre kérvényezhető. CSOK mellett is igénybe vehető, nem de az feltétel.

 

 

Személyi jövedelemadó fizetési mentesség

 

A családvédelmi akcióterv részeként a négygyermekes anyák életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó (SZJA) fizetése alól. Ez a módosítás 2020. január 1-től lép életbe, és azokra is vonatkozni fog, akiknek már felnőtt gyermekei vannak. Természetesen csak a meglevő munkaviszony után fizetendő SZJA-t engedik el, ugyanakkor a személyi jövedelemadó elengedésének nem feltétele a korábbi munkaviszony. Magyarul ha egy négy gyermekes anya, aki még korábban nem dolgozott, most munkába áll, mentesül az SZJA fizetése alól. A KATA-s egyéni vállalkozókra nem vonatkozik az SZJA kedvezmény.

 

2,5 millió forint támogatás a nagycsaládosok autóvásárlására

 

A nagycsaládosok autóvásárlásában is nyújt támogatást az állam. A legalább három gyermekes családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásra számíthatnak, ha legalább 7 személyes autót vásárolnak. A támogatás csak új autó vásárlására igényelhető, és az autó vételárának legfeljebb a felét teheti ki. 
 

Az autót három évig nem lehet eladni vagy átalakítani, valamint a kormány által meghatározott EMMI matricával és egyéb jelzésekkel kell ellátni. A támogatáshoz a már meglevő gyermekek is figyelembe vehetők.

 


Autót vennél, de túl nagy lenne a 7 személyes kocsi a családnak? Az állami támogatás mellett számtalan lehetőséged van: egy kedvezményes autóhitelből nemcsak új, hanem használt autót is tudsz venni, ráadásul a forgalomba állítás költségeit is kifizetheted belőle! Hasonlítsd össze a Bank360 autóhitel kalkulátorával a legjobb ajánlatokat!


 

A CSOK feltételei 2020-ban

 

A CSOK igénylésének a menetrendje és a feltételek már többször változtak, legutóbb 2019. március 11-én. Ismerd meg a CSOK rendelet aktuális feltételeit!

 

Milyen feltételeknek kell megfelelned a CSOK igényléshez?

 

A CSOK igénylés összetett folyamat, ami azt jelenti, hogy három szinten is eleget kell tenned a feltételeknek, amelyek a támogatáshoz szükségesek:
 

 1. A személyi feltételek
 2. A meglévő vagy vállalt gyermekekre vonatkozó feltételek
 3. A megvenni vagy felújítani kívánt ingatlanra vonatkozó feltételek

 

A CSOK személyi feltételei:

 • magyar állampolgárnak kell lenned,

 • ha nem vagy magyar állampolgár, de EU állampolgár vagy, tartózkodási engedéllyel kell rendelkezned,

 • ha nem vagy európai uniós állampolgár, rendelkezned kell bevándorolt vagy letelepedett jogállással,

 • menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy nem jogosult a CSOK-ra,

 • rendelkezned kell Magyarországon állandó bejelentett lakcímmel,

 • házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek is igényelhetik a támogatást, de eltérő feltételekkel,

 • nem lehet köztartozásod,

 • egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén 180 nap folyamatos TB viszonyt kell igazolnod, legfeljebb 30 nap megszakítással,

 • három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén minimum 2 éves jogviszony kell, legfeljebb 30 nap megszakítással,

 • Falusi CSOK igényléséhez 1 év  folyamatos TB viszonyt kell igazolnod,

 • a CSOK igénylésekor a külföldön szerzett társadalombiztosítási jogviszonyt is figyelembe vehető, de csak akkor, ha az igénylő magyar állampolgár, 

 • előre vállalt gyermekre csak olyan házaspárok igényelhetik a CSOK-ot, ahol az egyik fél 40 évnél fiatalabb,

 • ha már meglévő gyermek vagy gyermekek után igényled a támogatást, akkor mindegy, hogy hány éves vagy, nincs korhatár.

 

A CSOK gyermekvállalással kapcsolatos feltételei:

 

 • ha új ingatlan építését vagy vásárlását tervezed, de még nincs gyermeked, előre legfeljebb három gyermeket vállalhatsz, használt lakás vásárlásakor és egyéb ingatlancélnál maximum két gyermek vállalható előre,

 • CSOK gyerekvállalás határidők: egy gyermek esetén négy év, két gyermek esetén nyolc év, három gyermek esetén pedig összesen 10 év áll a rendelkezésedre,

 • 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatás igénylése esetén a gyerekvállalási határidő mindenképpen 10 év,

 • meglévő gyermeknek számít az, aki még nem töltötte be a 25. életévét, ezenkívül a terhesség 12. hetét követően a magzat után is igénybe vehető a támogatás,

 • gyámság alatt álló gyermekre is igénybe lehet venni a támogatást,

 • ha korábban már részesültél lakástámogatásban, akkor a támogatási összeg különbözetét kaphatod meg egyéb feltételek teljesülése esetén, de csak abban az esetben, ha a korábbi gyermekvállalásodat már teljesítetted. Ha még nem született meg az előre vállalt gyermek, akkor a különbözetet sem igényelheted.

 

A CSOK-os ingatlannal kapcsolatos feltételek:

 

 • meglévő ingatlantulajdon megtartásával is igényelhető a CSOK,

 • a CSOK-os ingatlanon kívül az igénylőknek bármennyi ingatlanjuk lehet,

 • használt lakás vételára akár több, mint 35 millió forint felett lehet

 • a támogatott ingatlanban házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie,

 • korábban értékesített ingatlan vételárát nem szükséges beforgatni a CSOK támogatott új építésű  és használt ingatlanba,

 • CSOK felújításra: bizonyos feltételek mellett igényelhető ingatlanbővítésre és korszerűsítésre is.

 • támogatott személy a CSOK-ingatlan vételárát maximum 10 százalékban fizetheti készpénzben.

 

A CSOK-hoz szükséges dokumentumok

 

A CSOK igényléshez kezdetben akár több tucat igazolást is be kellett mutatni, ami hosszúvá és bonyolulttá tette a folyamatot. Ez 2018. március 15-től megváltozott: azóta elég, ha az igazolások beszerzése helyett nyilatkozik az igénylő a következőkkel kapcsolatban:

 

 • büntetlen előélet,

 • köztartozás-mentesség,

 • házastársi kapcsolat,

 • meglévő gyermekek,

 • elvált szülők kiskorú gyermekének az elhelyezéséről,

 • közös háztartásban élésről,

 • örökbefogadásról,

 • a gyámság fennállásáról,

 • tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,

 • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról,

 • arról, hogy nem családtagtól veszik az ingatlant,

 • 180 napon belüli biztosítottságról (külföldről történő hazaköltözés esetén),

 • korábban már felvett, vissza nem térítendő támogatásról,

 • a megadott adatok ellenőrzéséről.

 

A nyilatkozattétel lehetősége egyszerűbbé és gyorsabbá tette az igénylési procedúrát, de ez nem jelenti azt, hogy olyan körülményről is lehet nyilatkozni, ami nem felel meg a valóságnak, ugyanis a NAV minden nyilatkozatot ellenőriz.

Egyedül a társadalombiztosítási jogviszonyról nem elég a nyilatkozat, arról be kell mutatni az igazolást. A többi dokumentum esetében te döntheted el, hogy nyilatkozol, vagy az igazolást mutatod be.

 

CSOK kizáró okok

 

Bizonyos esetekben nem vehető igénybe sem a CSOK vissza nem térítendő támogatás, sem a kedvezményes CSOK hitel. Nagyon fontos kitétel: ha nem kapod meg a banktól a kedvezményes hitelt, akkor a CSOK támogatás sem nyújtható.

A kizáró okok is három csoportra oszthatók:
 

 1. Az igénylőkkel kapcsolatos okok
 2. A gyerekekkel kapcsolatos okok
 3. Az ingatlannal kapcsolatos okok

 

Az igénylővel kapcsolatos kizáró okok:

 

 • ha élettársi kapcsolatban élsz vagy egyedülállóként, előre vállalt gyermekre nem vehető igénybe a támogatás - már megszületett gyermekre viszont igen,

 • <p class="text-align-justify" dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; line-
Babaváró kölcsön
2020.06.03

A Babaváró kölcsön a gyermekvállalás előtt álló házaspároknak nyújt anyagi segítséget, melyet az OTP Bank 2019. július 1-től akár 10 millió forint szabad felhasználású kölcsön formájában folyósít A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány

Lakcímkártya1 magyarországi állandó lakcímmel és személyi azonosító számmal

Adókártya, mely tartalmazza az adóazonosító jelet

TB igazolás, melyet kérjük az illetékes járási hivatalokban vagy ügyfélkapun keresztül az igénylést megelőzően szerezzen be

Ha az elmúlt 3 hónapban nem az OTP Banknál vezetett bankszámlára érkezett jövedelme, 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás, vagy utolsó 3 havi bankszámlakivonat

 

 

 

KAMATTÁMOGATÁS ÉS GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁS
5 éven belül teljesült gyermekvállalás esetén, gyermek számtól függően2

Első gyermek: Kamattámogatási jogosultság a hátralévő futamidőre, továbbá

3 éves törlesztés szüneteltetés és futamidő hosszabbítás kérhető

Második gyermek: A fennálló kölcsöntartozás 30%-ának jóváírása gyermekvállalási támogatásként, 3 éves törlesztés szüneteltetés kérhető

Harmadik gyermek: A fennálló teljes kölcsöntartozás 100%-ának megfelelő összegű gyermekvállalási támogatás kérhető

 

Ha nem teljesül a gyermekvállalás: Az igénybe vett kamattámogatást késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetni. A kölcsönt emelt kamattal Adósoknak kell tovább fizetniük.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGOSULTSÁG VIZSGÁLAT

1.       Házasságban élnek? Igen Nem

2.      Mindketten betöltötték már a 21. életévüket? Igen Nem

3.      A feleség még nem töltötte be a 41. életévét? Igen Nem

4.      Nem szerepel egyikük sem a KHR (régi nevén BAR lista) rendszerben mulasztással?3

Igen Nem

5.      Mindketten büntetlen előéletűek és nincs NAV-nál nyilvántartott köztartozásuk?

Igen Nem

6.      Mindketten rendelkeznek magyarországi lakcímmel és devizabelföldiek?

Igen Nem

7.      Legalább egyikőjük

-         dolgozott vagy felsőoktatásban tanult az elmúlt 3 éves időszakban?4

Igen Nem

-         ha nappali képzésben tanult, akkor 6 hónapon belül elhelyezkedett?4

Igen Nem

-         dolgozott az elmúlt 180 napban?4

Igen Nem

8.      Legalább egyikőjük minimum 3 hónapja dolgozik jelenlegi munkahelyén és van min. 75 000 Ft összegű munkabérből vagy vállalkozásból származó jövedelme?

Igen Nem

9.      Ha már legalább egy gyereket nevelnek, akkor legalább egyikőjük az első házasságában él?5

Igen Nem

Amennyiben minden fenti kérdésre igennel válaszolt úgy várhatóan megfelel a Babaváró kölcsön feltételeinek.

1 / 1